• Về việc đăng thông báo xác định hộ gia đình, cá nhân và chủ sử dụng đất ảnh hưởng trong Dự án Khu trung tâm dân cư Tân Tạo-Khu A

Về việc đăng thông báo xác định hộ gia đình, cá nhân và chủ sử dụng đất ảnh hưởng trong Dự án Khu trung tâm dân cư Tân Tạo-Khu A

9/8/2019 8:57:47 AM

Thông báo

Các tin khác
Tư vấn và Giải pháp
Liên kết website
GEO: 10.7418623, 106.61890271
Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân
Work:
duantantaokhua@gmail.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 02837523824
Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
duantantaokhua@gmail.com
Điện thoại: 02837523824 T2-T7 8am - 5:30pm Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân VND200000 - VND500000

Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân - ban boi thuong - giai phong mat bang quan Binh Tan...

Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân