Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bình Tân

4/5/2018 10:53:29 AM

Thông báo

Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây)
 
Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bình Tân. (xem chi tiết tại đây)
 
 
Bản đồ của 10 phường:

 

Các tin khác
Tư vấn và Giải pháp
Liên kết website
GEO: 10.7418623, 106.61890271
Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân
Work:
duantantaokhua@gmail.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 02837523824
Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
duantantaokhua@gmail.com
Điện thoại: 02837523824 T2-T7 8am - 5:30pm Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân VND200000 - VND500000

Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân - ban boi thuong - giai phong mat bang quan Binh Tan...

Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân