• Kế hoạch đi tiếp xúc vận động hộ dân bị ảnh hưởng trong Dự án cung cấp thông tin, và vận động hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường

Kế hoạch đi tiếp xúc vận động hộ dân bị ảnh hưởng trong Dự án cung cấp thông tin, và vận động hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường

6/3/2022 11:07:54 AM

Thông báo

Ông (bà) vui lòng liên hệ cung cấp hồ sơ: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận (phòng Nghiệp vụ 3). Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

(Về thông tin phối hợp liên hệ: ông Huỳnh Anh Long – Nhân viên Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân - điện thoại: 0933.129.247; ông Nguyễn Trọng Nhân - Nhân viên Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân - điện thoại: 0975.634.387).

Các tin khác
Tư vấn và Giải pháp
Liên kết website
GEO: 10.7418623, 106.61890271
Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân
Work:
duantantaokhua@gmail.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 02837523824
Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
duantantaokhua@gmail.com
Điện thoại: 02837523824 T2-T7 8am - 5:30pm Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân VND200000 - VND500000

Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân - ban boi thuong - giai phong mat bang quan Binh Tan...

Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân