• Chủ đầu tư( Cty Khang Phúc) đề nghị thưởng cho các hộ dân ảnh hưởng trong dự án khi hộ dân sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng

Chủ đầu tư( Cty Khang Phúc) đề nghị thưởng cho các hộ dân ảnh hưởng trong dự án khi hộ dân sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng

4/6/2020 2:49:19 PM

Thông báo

Các tin khác
Tư vấn và Giải pháp
Liên kết website
GEO: 10.7418623, 106.61890271
Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân
Work:
duantantaokhua@gmail.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 02837523824
Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
duantantaokhua@gmail.com
Điện thoại: 02837523824 T2-T7 8am - 5:30pm Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân VND200000 - VND500000

Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân - ban boi thuong - giai phong mat bang quan Binh Tan...

Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân