Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại chi cục thuế

4/5/2018 10:38:06 AM

Cải cách hành chính

Chi cục Thuế quận Bình Tân công khai 02 nội dung thuộc Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận một cửa theo Quyết định số 1043/QĐ-BTC ngày 05/6/2017 của Bộ Tài chính

 

***(đính kèm danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực thuế).

Các tin khác
Tư vấn và Giải pháp
Liên kết website
GEO: 10.7418623, 106.61890271
Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân
Work:
duantantaokhua@gmail.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 02837523824
Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
duantantaokhua@gmail.com
Điện thoại: 02837523824 T2-T7 8am - 5:30pm Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân VND200000 - VND500000

Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân - ban boi thuong - giai phong mat bang quan Binh Tan...

Ban Bồi Thường - Giải phóng mặt bằng quận Bình Tân